Kretstävlingar 2017

Tävling
Typ
Datum
Arrangör
Inbjudan
Resultat
Kretstävling 1
Fält
2017-03-18
Eskilstuna
Klicka här
Klicka här
KretsM A
Fält
2017-03-18
Eskilstuna
Klicka här
Klicka här
Kretstävling 2
Fält
2017-04-01
Österåker
Klicka här
Klicka här
Kretstävling 3
Fält
2017-04-08
Oxelösund
Klicka här
Klicka här + sammanställn.
KretsM R
Fält
2017-04-08 Oxelösund
Klicka här Klicka här
KretsM B, C
Fält
2017-05-06
Nyköping
Klicka här B-vapen
C-vapen

Kretstävling vår 1
Prec
2017-04-27
Eskilstuna EHVF
Klicka här
Klicka här
Kretstävling vår 2
Prec 2017-05-04
Flen
Klicka här Klicka här
Kretstävling vår 3
Prec 2017-05-11
Ärla
Klicka här Klicka här +
sammanställn.
Kretstävling höst 1
Prec 2017-08-10
Oxelösund
Klicka här Klicka här
Kretstävling höst 2
Prec 2017-08-17
Flen
Klicka här Klicka här
Kretstävling höst 3
Prec 2017-08-24
Katrineholm
Klicka här Klicka här   +
sammanställn.
KretsM
Prec 2017-09-02
Ärla
Klicka här Klicka här
Kretstävling 1
Mil Snabb
2017-05-16
Eskilstuna
Klicka här Klicka här
Kretstävling 2
Mil Snabb 2017-05-23
Eskilstuna Klicka här Klicka här
Kretstävling 3
Mil Snabb 2017-05-30
Eskilstuna Klicka här Klicka här +
sammanställn.
KretsM
Mil Snabb 2017-06-11
Eskilstuna Klicka här Klicka här
KretsM
PPC
2017-08-05
Katrineholm
Klicka här Klicka här
Kretstävling
Grovfält
2017-09-10
Eskilstuna EHVF
Klicka här Klicka här
Kretstävling
Mörkerfält
2017-11-02
Eskilstuna
Klicka är
Klicka här

Hem