Kretstävlingar 2016

Tävling
Typ
Datum
Plats
Inbjudan
Resultat
Kretstävling 1
Fält
2016-03-19
Eskilstuna
Klicka här
Klicka här
KretsM R
Fält
2016-03-19
Eskilstuna
Klicka här
Klicka här
Kretstävling 2
Fält
2016-04-02
Katrineholm
Klicka här
Klicka här
Kretstävling 3
Fält
2016-04-09
Oxelösund
Klicka här
Klicka här + sammanställn.
KretsM A
Fält
2016-04-09 Oxelösund
Klicka här Klicka här
KretsM B, C
Fält
2016-05-07
EHvF (E-tuna)
Klicka här B-vapen
C-vapen
Kretstävling vår 1
Prec
2016-04-21
Ärla
Klicka här
Klicka här
Kretstävling vår 2
Prec 2016-05-12
Flen
Klicka här Klicka här
Kretstävling vår 3
Prec 2016-05-26
Katrineholm
Klicka här Klicka här +
sammanställn.
Kretstävling höst 1
Prec 2016-08-11
Oxelösund
Klicka här Klicka här
Kretstävling höst 2
Prec 2016-08-18
Flen
Klicka här Klicka här
Kretstävling höst 3
Prec 2016-08-25
Ärla
Klicka här Klicka här   +
sammanställn.
KretsM
Prec 2016-08-28
Oxelösund
Klicka här Klicka här
Kretstävling 1
Mil Snabb
2016-05-10
Katrineholm
Klicka här Klicka här
Kretstävling 2
Mil Snabb 2016-05-17
Eskilstuna Klicka här Klicka här
Kretstävling 3
Mil Snabb 2016-05-24
Eskilstuna Klicka här Klicka här +
sammanställn.
KretsM
Mil Snabb 2016-06-05
Eskilstuna Klicka här Klicka här
Kretstävling
Grov Fält
2016-09-11
EHevF / Eskil
Klicka här Klicka här
Kretstävling
Mörker Fält
2016-11-03
Katrineholm
Klicka här Klicka här


Hem